מידע כללי

 

משרד מעונות לתארים מתקדמים

בנין 116 דירה 25 במעונות העמים
טל': 04-8292419
פקס: 04-8295044
מייל לשליחת מסמכים :mailto:grdorm@technion.ac.il
שעות קבלה: יום ב' בין השעות 11:00 - 09:30
יום ה' בין השעות 14:00 - 12:30

בעלי תפקידים

אורלי רוטר - מנהלת מעונות הסטודנטים
איתמר שיינמן - הממונה על האחזקה במעונות
דלית הראל - רכזת תחום מעונות לתארים מתקדמים
שרבל מארון - נציג שירות מעונות לתארים מתקדמים

אתרי מעונות

אתר המעונות לתארים מתקדמים gr-dorms.web.technion.ac.il .

שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל והמים:
אחראי מניית חשמל ומים
mailto:hashmal.meonot@technion.ac.il
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו', יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאחראי לכתובת הנ"ל.
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר. ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה, וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
בכל דירה, על פי מספר השותפים (5 או 6), מחולקת צריכת החשמל שווה בשווה בין כל השותפים בדירה.
מערכת מוני החשמל האוטומטית, מתואמת עם מערכת גביית שכר הדירה של הסטודנט, ומחייבים את הסטודנט בהתאם לכך.
התקנת מוני החשמל בטכניון, נעשתה במטרה לעודד חיסכון בשימוש בחשמל.
יתר על כן, התעריפים הנגבים מסטודנטים, נמוכים מאלו הנגבים ע"י חברת חשמל.

רכז רווחהrevaha.grad@asat.technion.ac.il

הוט

מידע ניתן לקבל בקישור http://www.asat.org.il/life/contents/dorms/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA#hot
מנהל תיק לקוחות של הטכניון בהוט-  עדי אלון נייד: 053-6063418 –Hot@list.asat.org.il

 

 סטודנט ששכח/איבד מפתח וזקוק לעזרה, יפנה ל:
בשעות העבודה – אל משרד המעונות האזורי במקום מגוריו.
לאחר שעות העבודה במשרדים ועד השעה 24:00 – אל אחראי המסטר באזור מגוריו (ולא לאחראי הביתן).
החל משעה 24:00 ועד 6:00 בבוקר (כולל ערבי חג וחג פסח וראש השנה), יש לפנות לביטחון.
שימו לב כי -
1. משך הזמן שבין הקריאה לאחראי המסטר לבין הגעתו הינו עד שעתיים.
2. בתוך שעתיים אלה אין לקרוא לביטחון.
3. הכסף עבור פתיחת הדלת ייגבה מחשבון שכר לימוד / שכר דירה.
4. קחו מפתחות בכל יציאה מהדירה (גם אם יוצאים לזמן קצר).