הגדרת תפקיד אחראי ביתן - כפר משתלמים

כללי:

 • אחראי הביתן נבחר על ידי נציגי המעונות ונציג הסטודנטים.
 • אחראי הביתן מועסק ע"י משרד המעונות כעובד מעונות ארעי וכפוף לאחראי האזור ומנהלי המעונות.
 • המטלות של אחראי הביתן מוגדרות בהתאם לצרכים ומשתנות מביתן לביתן. היקף שעות ההעסקה יימסר בעת המכרז.
 • משך ההעסקה עשוי להגיע לשנה ולא מעבר לכך (גם אם חלה הפסקה במילוי התפקיד במהלך חודשי הקיץ), פרט לאחראי ביתן מצטיינים שיוכלו להמשיך שנה נוספת.

תפקידי אחראי הביתן

אחראי הביתן במעונות כפר המשתלמים, יהיה אחראי על שמירת השקט ואווירת הלימודים. הוא ישמש כתובת לפניות הדיירים לאחר שעות עבודת המשרד,  בכל הקשור לנושאי ניקיון, רעש, הפרעות, תקלות וכד'.

במידת הצורך – ידווח למוקד הביטחון בשער הטכניון.

אחראי הביתן ישמש גם בתפקיד אחראי מסטר ויענה לפניות הדיירים מתום שעות עבודת המשרד ועד השעה 24:00  לאחר חצות ניתן לפנות לשער הטכניון טל'  8292222 – 04.

אחראי הביתן יחליף, במידת הצורך, את אחראי האזור בעת חופשה / מחלה ויעזור בתקופות לחץ.

אחראי הביתן יהיה יד ימינו של אחראי האזור  בשעת חירום, יהיה אחראי על המועדון במקלט, על לוחות המודעות ויטפל בנושאי המיחזור.

אחראי הביתן יהיה בקשר מתמיד עם אחראי האזור, ידווח על הנושאים השונים תחת אחריותו ויתעדכן בכל הנושאים הרלוונטיים.

אחראי הביתן ישתתף בוועדות משמעת של סטודנט/ים הגר/ים בבניין שבתחום אחריותו.

אחראי הביתן יעבור השתלמות בטיחות ועזרה ראשונה.

אחראי הביתן מתחייב להיות זמין ככל האפשר, כולל זמינות בטלפון הנייד.

אחראי הביתן מתחייב לא לעבור לאזור מגורים אחר במהלך השנה ( כולל הקיץ ).

הגדרת תפקיד אחראי מסטר במעונות

 1. אחראי המסטר ייבחרו במכרז בתחילת כל שנה (ביחד עם מכרז אחראי הביתן).
 2. תפקידו של אחראי מסטר לפתוח חדרי/ דירות סטודנטים שננעלו או שכחו מפתח. לשם כך יקבלו כל אחראי המסטר גישה למפתח מסטר ודו"ח סטודנטים במעונות שעליהם הוא מופקד.
 3. אחראי המסטר יגיש עזרה מדי פעם לאחראי האזור באירועים מיוחדים.
 4. שעות פעילות אחראי המסטר הן: כל יום אחרי השעה 15:30 ועד 24:00 ומשעה 6:00 עד 7:30 בבוקר. בין השעות 24:00 ועד 6:00 בבוקר יינתן השרות ע"י הביטחון.
 5. הביטחון ייתן שרות בערב יום כיפור וביום כיפור, בערב ראש השנה ובראש השנה. בערב פסח (ליל הסדר) וחג פסח ראשון.
 6. אחראי מסטר ייתן שרות תוך מקסימום שעתיים משעת הפנייה אליו.
 7. אחראי המסטר יפרסם על גבי לוחות המודעות של האזור בו הוא מתפקד את מספר הטלפון הנייד שלו.
 8. בהעדרו של אחראי המסטר עליו למצוא מחליף (בתאום עם אחראי האזור) ולהעביר אליו את תפקידו. עליו לכתוב על דלת חדרו וע"ג לוח המודעות של אחראי האזור ואת מספר הטלפון הנייד של המחליף. יש ליידע את הביטחון בחילופים

הודעות שוטפות

הטפול במעונות לתארים מתקדמים עבר ליחידת המעונות החל מסמסטר חורף תש"פ.
להלן מידע חיוני:
משרד מעונות לתארים מתקדמים ממוקם בבניין 116/25.
טלפון: 04-8292419
077-8871525
פקס: 04-8295044
שעות קבלת קהל: יום ב' בין השעות 11:00-09:30
יום ה' בין השעות 14:00-12:30
קול קורא - מלגת סיוע בשכד- ביהס לתארים מתקדמים תשעט

מועד הכניסה למעונות בסמסטר חורף, כשבוע לפני תחילת הלימודים ובתאום עם אחראי האזור אליו קבלת מעונות.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש, שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי מעונות לתארים מתקדמים, נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתארים מתקדמים בלבד (מגיסטר ודוקטורט).

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תש"פ:
רישום החל מ - 30/4/2019 עד 30/5/2019.
הגשת בקשות דיור למעונות (כולל בקשות להארכת דיור ושינוי שיבוץ) באתר gr-dorms.web.technion.ac.il

עד 10/8/2019 - דיון ומתן תשובות.
עד 23/8/2019 - הגשת ערעורים.
עד 15/9/2019 - דיון בערעורים ומתן תשובות.