טופס בקשה לקבלת דיור במעונות לתארים מתקדמים

הרישום מיועד:

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למועמדים שיתחילו את לימודיהם בקרוב - חסרי חשבון CAMPUS , הזדהות לפי מספר זהות.