הודעות שוטפות

ביום ג' 18.8.2020 תתקיים ועדת ערעורים.
את הבקשות לערעורים יש לשלוח למייל gr-dorms.web.technion.ac.il מעונות תארים מתקדמים,
עד יום ב' 17.8.2020 בשעה 14:00.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש, שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי מעונות לתארים מתקדמים, נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.

תאריכים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף תשפ"א

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות)
הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף
1.4.2020 - 30.4.2020
דיון ומתן תשובות עד - 30/6/2020

הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר חורף תשפ"א

בין התאריכים 24/05/2020 - 15/06/2020
דיון ומתן תשובות עד - 06/08/2020

  סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות)

 

 

.