תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתארים מתקדמים בלבד (מגיסטר ודוקטורט).

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תש"פ:
רישום החל מ - 30/4/2019 עד 30/5/2019.
הגשת בקשות דיור למעונות (כולל בקשות להארכת דיור ושינוי שיבוץ) באתר gr-dorms.web.technion.ac.il

עד 10/8/2019 - דיון ומתן תשובות.
עד 23/8/2019 - הגשת ערעורים.
עד 15/9/2019 - דיון בערעורים ומתן תשובות.