תהליך ההרשמה לסטודנט חדש והארכת דיור

 • סטודנט המעוניין במעונות נדרש למלא טופס בקשה באתר לתארים מתקדמים
  gr-dorms.web.technion.ac.il
  הבקשה תוגש בהתאם למועדים המפורסמים בסעיף: לוחות זמנים.

  מעונות למועמדים הנמצאים בתהליך קבלה ללימודים
  :

  מועמד ללימודים יגיש טופס בקשה לקבלת דיור למעונות, באתר המעונות לתארים מתקדמים,
  על פי המועדים המפורטים בסעיף: מעונות לוחות זמנים, לחץ להנחיות למילוי הטופס.
  הבקשה תידון במועדי הדיון הקבועים בהתאם למפורסם בסעיף: מעונות- לוחות זמנים ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
  .המועמד התקבל סופית ללימודים בבית הספר לתארים מתקדמים
  .היחידה האקדמית העבירה למדור מלגות בביה"ס המלצה להענקת מלגה עבור המועמד
  (באחריות המועמד לתאם עם היחידה האקדמית את העברת ההמלצה להענקת מלגה, לאחר שהתקבל סופית ללימודים בבית הספר).
  זוגות יצרפו לבקשה:
  זוגות לפני לידה (היריון): יצרפו אישור היריון עם תאריך לידה צפוי.
  משפחות עם ילדים: יצרפו ספח ת"ז בו מופיעים הילדים.
  תעודת נישואין, או הסכם ממון שאותו יש להחתים בפני נוטריון/בית דין לענייני משפחה/בית משפט,
  או הצהרה חתומה בפני עו"ד (יש להוריד מאתר המעונות) המעידה על קיום משק בית משותף ("הסכם שיתוף"),
  או תעודת זוגיות מארגון "משפחה חדשה".
  להסכם ממון ולהצהרה על משק בית משותף יש לצרף צילום חוזה שכירות המעיד על מגורים משותפים במשך שבעה חודשים לפחות.
  להצהרה על משק בית משותף ולהסכם ממון יש לצרף גם את דף ההסבר חתום.
  למתחתנים אחרי מילוי הטופס, קבלת המפתח מותנית בהצגת תעודה.
  הארכת דיור

  דייר מעונות שמעוניין להאריך את מגוריו בסמסטר/שנה נוסף/ת יגיש בקשה לדיור במעונות באתר, על פי המועדים המפורטים בסעיף לוחות זמנים.
  בהתאם לסיום מועד השהייה שאושר או אחת לשנה
  (מועד סיום המגורים שאושר מופיע במכתב אישור המגורים האחרון שנשלח)

  ניתן להגיש בקשות לתקופה של סמסטר עד שני סמסטרים. לא תתקבלנה בקשות לתקופה של פחות.
  הבקשה להארכת המגורים במעונות תובא לדיון עם כלל הבקשות שתוגשנה.
  לא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.
  לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות internship.
  לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.