מועדי רישום - לוחות זמנים

מועדי רישום

מועד אחרון סמסטר חורף מועד אחרון סמסטר אביב
עד 30 באפריל הרשמה לסמסטר חורף עד 30 בנובמבר הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 באפריל הגשת בקשה למלגה עד 30 בנובמבר הגשת בקשה למלגה
עד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים
במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
הגשת בקשה למעונות עד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים
במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונות

סטודנטים שהתקבלו ללימודים מאוחר או נמצאו זכאים לקבלת מלגה לאחר 30.5.19 ומעוניינים להירשם למעונות לסמסטר חורף
מתבקשים לפנות למשרד מעונות לתארים מתקדמים, טלפון: 0778871525,  או 8292419 או למייל: grdorm@technion.ac.il
הבקשה מותנת בצירוף אישור מהפקולטה שבו יצוין תאריך הקבלה ללימודים או תאריך קבלת המלגה.

סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות).