מועדי רישום - לוחות זמנים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר אביב

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות) 
בין התאריכים
01.11 ועד 23.11
דיון ומתן תשובות עד - 31.12

  הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר אביב

 הגשת בקשת דיור למעונות   בין התאריכים
01.12 ועד 21.12
 דיון ומתן תשובות        עד - 31.01

  

סטודנטים שהתקבלו ללימודים מאוחר או נמצאו זכאים לקבלת מלגה לאחר 30.5.19 ומעוניינים להירשם למעונות לסמסטר חורף
מתבקשים לפנות למשרד מעונות לתארים מתקדמים, טלפון: 0778871525,  או 8292419 או למייל: grdorm@technion.ac.il
הבקשה מותנת בצירוף אישור מהפקולטה שבו יצוין תאריך הקבלה ללימודים או תאריך קבלת המלגה.
סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות)