מועדי רישום ללימודים לתארים מתקדמים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף תשפ"א

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות)
הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר חורף
1.4.2020 - 30.4.2020
דיון ומתן תשובות עד - 30/6/2020

הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר חורף תשפ"א

בין התאריכים 24/05/2020 - 15/06/2020
דיון ומתן תשובות עד - 06/08/2020

  סטודנטים שטרם התקבלו ללימודים ומעוניינים במעונות, מתבקשים להגיש בקשה במסגרת תקופת ההגשות.
ביום הדיונים, תטופלנה הבקשות של אלה שהתקבלו ללימודים כמלגאים בלבד (שלוש מנות מלגה לפחות)