מעונות - לוחות זמנים

הגשת טופס הארכות בלבד - סמסטר אביב

הגשת בקשות הארכה למעונות ובקשות מעבר.
(בתקופה זו לא מתקבלות בקשות חדשות לדיור במעונות)
בין התאריכים
01.11 ועד 23.11
דיון ומתן תשובות עד - 31.12

  הגשת בקשות דיור למעונות בלבד - סמסטר אביב

 הגשת בקשת דיור למעונות   בין התאריכים
01.12 ועד 21.12
 דיון ומתן תשובות        עד - 31.01