מעונות - לוחות זמנים

סמסטר אביב סמסטר חורף
החל מ-30.10 ועד 30.11 החל מ-30.4 ועד 30.5 הגשת בקשת דיור למעונות (כולל בקשות הארכת דיור ושינוי שיבוץ)
עד 31.1 עד 15.8 דיון ומתן תשובות
עד 15.2 עד 23.8 הגשת ערעורים
עד 28.2 עד 15.9 דיון בערעורים ומתן תשובות