טפסים

תקנון (pdf)
תוספת לתקנון עבור כפר משתלמים
כתב התחייבות (pdf)

Regulations (pdf)
Hdditional regulations for residents of Kfar Mishtalmim
Contract (pdf)

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולצרף לבקשת מעונות