הודעות שוטפות

ביום ג' 18.8.2020 תתקיים ועדת ערעורים.
את הבקשות לערעורים יש לשלוח למייל gr-dorms.web.technion.ac.il מעונות תארים מתקדמים,
עד יום ב' 17.8.2020 בשעה 14:00.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש, שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי מעונות לתארים מתקדמים, נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.