הודעות שוטפות

 

ההרשמה למעונות חורף תשפ"א תיפתח ב - 24/05/2020 עד 15/06/2020.
הטופס המקוון נמצא תחת לשונית "רישום למעונות" באתר.
תשובות לחידוש בקשת דיור תשלחנה עד 30/06/2020.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש, שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי מעונות לתארים מתקדמים, נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.